2011-08-13

Diagnosdebatt

En vän var upprörd efter att ha läst en krönika av Sanna Lundell i Aftonbladet. Krönikan handlar om ADHD. Jag förstår att den upprör föräldrar till barn med ADHD. Det måste kännas som att bli ifrågasatt som förälder.

Om vi utgår från att ADHD inte finns, vad är det då som leder till att barnen som har och får diagnosen beter sig som de gör. Vi kan tänka oss flera möjliga orsaker, men om jag förenklar så handlar det om att det antingen är någon sorts brist hos barnet eller så är det en brist i omgivningen. Omgivningen står föräldrarna för. Ju yngre barn desto mer omgivning skapas av föräldrarna. Den omgivning som föräldrar inte står för är relativt lika för alla barn. Om sju av tio barn klarar sig bra i skolan kan det väl inte vara skolan det är fel på... eller? Då borde det vara fel på barnet eller på den omgivning som föräldrarna skapar. Om vi säger att ADHD inte finns så är det föräldrarna som står kvar med skulden. Skulden för barnets brist på koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet.

Det märkliga är att just ADHD behandlas väldigt effektivt med centralstimulantia (amfetaminliknande substanser). Föräldrar till barn med ADHD kan vittna om detta. Vetenskapliga studier visar tydligt på detta. Varför hävdar då Sanna Lundell att diagnosen är omstridd? Möjligen så syftar hon på att det finns människor som ifrågasätter att ADHD finns, men är det människor som vi borde lyssna på? Jag skulle inte hävda att evolutionen är omstridd trots att det uppenbarligen finns kreationister (ffa i USA förstår jag) som hävdar att det är gud som har skapat allt.

Jag tror att det som händer med diagnoser är att de förändras. Efter att en tydligt definierad grupp med specifika problem har identifierats och en behandling som hjälper har "upptäckts" och visat sig fungera så börjar läkare och patienter gemensamt att vidga gränserna för behandlingen. Vad jag menar är att det verkligen finns barn med ADHD som blir uppenbart bättre av behandling. Men det finns också barn som inte har ADHD, men som har andra problem som föräldrar, lärare, psykologer och läkare inte vet hur de ska hantera. Har man då sett att ADHD behandlingen fungerar på ADHD så är man säkert benägen att prova denna behandling även på barn som inte har ADHD. Det betyder inte att ADHD inte existerar. Det betyder bara att ADHD inte existerar i alla barn med problem. Det är detta som gör att debatten kring diagnoser ofta blir fel. Det finns människor med tydlig diagnos och tydlig vinst av behandling, men det finns också människor som inte har en tydlig diagnos eller tydlig vinst av behandling.

De som blir förbannade över att Sanna Lundell ifrågasätter ADHD har rätt. Sanna Lundell borde inte ifrågasätta ADHD. Hon borde ifrågasätta om alla som behandlas för ADHD verkligen har det eller om det är andra problem som göms under diagnos och behandling. Men samtidigt, Sanna Lundell får väl ifrågasätta vad hon vill. Jag undrar om hon kommer att ifrågasätta evolutionen i sin nästa krönika...

PS. Den kanske viktigaste behandlingen av ADHD handlar om att skapa en miljö runt barnet som optimerar barnets möjligheter att klara av sin vardag. Tänk om vi kunde ordna denna miljö till alla barn. Tillgång till en miljö som är optimerad för koncentration, lugn och eftertanke... DS.

2010-03-16

Det är lättare att fördöma än att förstå

Mina floskler om livet, del 9:

Citatet är ganska självförklarande. Jag vill absolut inte fördöma någon genom att säga detta. Jag är själv skyldig, ffa när jag är trött, hungrig och på en plats eller i en situation som jag inte vill vara, men även i mer harmoniska sammanhang kan jag märka att jag fördömer en annan människas beteende utifrån vad jag uppfattar som rationellt och adekvat i den givna situationen. När jag inte anstränger mig blir fördömandet lätt att ta till för att avfärda andra och skydda mig själv. Förståelsen tar mer kraft på kort sikt, men jag tror att förståelse är mindre kostsamt på lång sikt...

2010-02-22

Dörrförsäljning

Jag har fått besök av Eon. De knackade på dörren för att erbjuda ett nytt el-avtal. Det var mycket som var fel med besöket och det som erbjöds.

Säljaren började med att presentera sig och sin kollega. Sedan började svadan:

 1. Många av dina grannar har skrivit på (om det skulle råka vara sant så är det helt ointressant information, ett känsloargument).
 2. detta gör att avtalet nu kan bli billigt (vadå?! Ändras priset beroende på om mina grannar är med eller inte. Det tror inte jag på, visa skriftligt).
 3. Något om 100% och miljöel, men knappast att man köper 100% miljöel, snarare att Eons utbyggnad är 100% miljöel, men jag vet inte... (Sannolikt sann info, men försåtligt framförd för att skapa en bild som var bättre än sanningen, positiv känsla).
 4. Det var säkert något mer oklart eller oväsentligt argument som framhölls för att få mig att tänka positivt om Eon, men jag lyckades inte lägga det på minnet.

Säljaren ville sedan se min senaste elräkning som jag av någon märklig anledning gick och hämtade. Han tittade igenom den noga och konstaterade att jag kunde byta avtal till Eon utan någon kostnad. Han berättade även att det skulle bli billigare för mig samt poängterade att jag nu köper en del el från fossila energikällor. I det här läget kunde jag faktiskt tänka mig att ändra avtal, men eftersom jag insåg att jag just blivit utsatt för en välregisserad säljrutin bad jag att få informationen skriftligt.

Säljaren tog inte fram någon skriftlig information. Han ville istället att vi skulle skriva upp mitt anläggningsnummer på vad jag tolkade som ett avtal. Jag bad om skriftlig info igen och fick reda på att han inte hade någon. I det här läget blev säljaren ganska ihärdig. Jag uppfattade det som att han valde att inte förstå vad jag bad om . Han sa att jag skulle få det skriftligt genom att jag skrev upp anläggningsnumret på ett avtal. Jag förklarade då tydligt att jag inte hade för avsikt att lämna ifrån mig mitt anläggningsnummer innan jag var beredd att skriva på ett avtal, att jag vill se avtalet innan jag skriver på och att jag inte ville försätta mig i en situation där Eon ändrade mina el-leveranser och strulade till det för mig innan jag gått med på att ändra något. Säljaren försökte då hävda att Eon inte arbetar så (Verkligen, han betedde sig trots allt som en verkligt opålitlig säljare). Jag var tyst. Först då fick jag en web-adress, www.eon.se/knack och en fråga om jag skulle vara hemma dagen efter.

Som ni kan se på web-adressen så framgår det ingenting om att det blir billigare om flera grannar tecknar avtal. Det framgår ingenting om hur stor del av energin man tecknar som är miljöel. Det aktuella priset framgår, men inte priset för det senaste året och andra jämförpriser. Elpriset är förnärvarande väldigt högt och det är trots allt intressant att veta hur det har sett ut senaste året för att få grepp om hur Eon ligger i förhållande till konkurrenterna på lång sikt.

Mitt största problem med hela upplägget var att säljaren inte gav mig den information som jag bad om trots att jag endast bad att få allt han hävdat muntligt i skriftlig form. Säljaren fick däremot en hel del info av mig om mitt nuvarande avtal. Han nästan krävde mitt anläggningsnummer. Jag kände själv att jag blev tvungen att bli otrevlig för att hävda min rätt till information och att själv välja när jag ville skriva på. Besöket gav en dålig känsla. Jag är väldigt glad att jag inte skrev på något utan fick tid att se över och tänka över vad som verkligen erbjöds.

Jag tror inte att säljaren kom tillbaka. Gjorde han det så var jag inte hemma. På sätt och vis känns det lite tråkigt. Jag hade laddat för att tydligt uttrycka min åsikt om Eons oseriösa säljmetoder.

2009-09-11

Vaccination

Läkemedelsverket sammanfattat kunskapsläget för Tiomersal, det konserveringsmedel som används i Pandemrix (influensavaccin). Slutsatsen blir:

"Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att mängden kvicksilver i en dos vaccin, 2,5 mikrogram, ligger betydligt under vad man normalt får i sig via födan under en vecka, och långt under den nivå som anses säker för alla individer och på vilken gränsvärden för innehåll i föda har baserats."

Riskgrupp

Nu har Läkemedelsverket identifierat en riskgrupp:

"Patienter med autoimmuna sjukdomar, patienter som behandlas med immunsupression samt patienter med nedsatt immunsvar tillhör de grupper som bedöms löpa särskild risk för att drabbas av komplikationer vid en A/H1N1-influensa."

2009-09-04

Influensavaccination

Nu har Läkemedelsverket utrett nyttan av vaccination mot H1N1 för barn och gravida. Enkelt sett så rekommenderas:

 • att gravida vaccinerar sig
 • att barn från 3 års ålder vaccineras
 • att barn under 6 mån INTE vaccineras
 • att barn mellan 6 mån och 3 år vaccineras om de tillhör någon riskgrupp

Vad som exakt avses med riskgrupp framgår inte i dokumentet.

2009-08-23

Om ni inte gör som jag vill är ni antisemiter

Ibland är det svårt att förstå hur andra fungerar. Jag läser i DN att Israel går i storoffensiv mot Sverige. Anledningen visar sig vara en artikel i Aftonbladet om misstänkt organplundring publicerad 090817. Artikeln lägger fram indicier, inga bevis, för att Israeliska soldater plundrar palestinier som de skjutit (eller som på annat sätt dött i deras förvar) på organ och sedan säljer organen på svarta marknaden tex i USA. Det är inte svårt att förstå att man i Israel blir upprörd över anklagelsen, men jag har svårt att förstå att man kräver ett officiellt fördömande av artikeln från Sveriges Regering. Enligt DN:
- Vem som helst som är ovillig att fördöma sådant blodsförtal kan bli
betraktad som icke önskvärd i Israel, säger Steinitz enligt tidningen Haaretz. Han tillade också att svenska regeringen inte kan ställa sig vid sidan om och att krisen kommer att bestå till dess Stockholm ändrar sig.
- Israel kan inte bortse från en sådan manifestation av antisemitism.

Resonemanget känns igen. De som inte fördömer de som misstänkliggör oss eller ifrågasätter oss är våra fiender. Eller med andra ord, håller du inte med mig är du antisemit.
DN skriver vidare ett uttalande av chefen för israeliska regeringens pressbyrå
angående att det kan ta väldigt lång tid för reportrar och fotografer från
Aftonbladet att få komma in i Gaza:

- Vi kanske måste undersöka deras blodgrupper för att kontrollera om de är lämpliga som organdonatorer, säger Seaman, känd för drastiska uttalanden.

Jag inbillar mig att det är ett mycket olämpligt skämt, men han gör det inte direkt lättare för mig att se Israel som ett offer i den här frågan.

Vad är det som jag har svårt att förstå. Jag har svårt att förstå den hårda retoriken från Israel. Utifrån mitt perspektiv skulle Israelerna framstå som kloka och pålitliga om de istället sa något i stil med:

Det som står i Aftonbladet grundar sig på stor saknad och sorg hos palestinier som förlorat nära och kära. Det är inte grundat i verkligheten. Anklagelser av den här arten bör inte läggas fram utan någon form av bevis.

Hade de svarat det hade jag säkert aldrig hört talas om artikeln. Nu angriper de Sverige som nation, hotar att försvåra för svenska journalister att komma in i Israel och Palestina, hotar att inte låta utrikesminister Carl Bildt komma på sitt planerade besök senare i höst och uppmanar till bojkott av svenska varor. Varför? Utifrån det jag kan fantisera ihop finns det några tänkbara orsaker:

 1. Israeliska toppolitiker är drabbade av den judiska känslan av att vara offer. Istället för att inse och konstatera när de är starkare tror de sig alltid slå ur underläge. Alla tendenser till angrepp måste därmed slås tillbaka med full kraft för att man inte ska bli inträngd i ett hörn.
 2. De Israeliska politikerna behöver en lagom svag fiende att ena nationen mot så att de kan få ett starkare stöd från sitt folk.
 3. Den svenska journalisten är något på spåren och det skapar en oro för att svenska journalister kommer att fortsätta gräva i ämnet och kanske hitta bevis. Man behöver därför något att skylla på för att hindra svenska journalister att komma in i Israel och Gaza.

Jag vet som ni förstår inte varför Israeliska toppolitiker agerar som de gör, men jag vet att mitt förtroende för dem och deras respekt för mänskliga rättigheter inte förbättrats i och med veckans utspel. Det som är tråkigast i det hela är att ordet antisemit ska höras i debatten. Ordet flyttar fokus från den som utför handlingen till en hel religiös grupp. Det gör att man får en känsla av att det är Judendomen som står bakom Israels sätt att agera. Som tur är har även Lena Posner-Körösi, ordförande i Judiska centralrådet, uttalat sig i DN. Hon är kritisk till Aftonbladet men avvisar också Israels krav om en ursäkt från svenska regeringen.

- Vi har press- och yttrandefrihet. Det är löjligt att lägga det på den nivån, säger Posner-Körösi till TT.

Det känns bra att så tydligt få bekräftelse på att det inte handlar om Judendomen utan om Israels folkvalda politiker. Nu hoppas jag bara att Israelerna i framtiden kan välja politiker som kan skilja på vad en nation tycker och vad enskilda journalister och redaktörer skriver. Detta utan att det ska krävas fördömanden från officiellt håll.

PS. Även Dagen har skrivit om det inträffade, men de fokuserar mest på att deras reportrar kanske inte kommer att komma in i Israel lika enkelt i framtiden... DS.